Friday, 21 November 2014

Windows Server 2012 R2: Enabling the Active Directory Recycle Bin from the Active Directory Administrative Center "The FSMO role ownership could not be verified because its directory partition has not replicated successfully with at least one replication partner."

Windows Server 2012 R2: Enabling the Active Directory Recycle Bin from the Active Directory Administrative Center "The FSMO role ownership could not be verified because its directory partition has not replicated successfully with at least one replication partner." prevents you from enabling the Active Directory Recycle Bin.
 
 
From an Administrative Command Prompt I used the following command to confirm the FSMO role holders.


netdom query fsmo

Everything looked normal here so I continued to the next step which was to run the Active Directory Best Practice Analyser from Server Manager.
 
The Active Directory BPA came back with the error "The primary domain controller (PDC) emulator specification master in this forest is not configured to correctly synchronize time from a valid time source".
I used the following command from an Administrative CMD to configure the PDC Emulator to use time.microsoft.com as it's authoritive time source.


w32tm /config /manualpeerlist:time.microsoft.com /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
 
 
I then issued this command on all of the other Domain Controllers to ensure they reflected the changes.


w32tm /config /syncfromflags:domhier /update
 
After this I re-run the Active Directory Best Practice Analyser and the error had been resolved.
 
I could then continue and enable the Active Directory Recycle Bin.

1 comment:


 1. Trung niên nhân mặt không chút thay đổi, ngừng một chút, lại nói:

  - Theo cầu thang nơi này đi lên, người đi tới đỉnh, tính là đủ tư cách, nếu ngày thứ ba vẫn vẫn chưa hoàn thành, chính là thất bại, kẻ thất bại từng người sẽ bị đuổi về gia tộc các ngươi. Nếu nửa đường kiên trì không được hoặc là gặp phải nguy hiểm, liền lớn tiếng la lên bỏ cuộc, tự động có người đem ngươi mang đi.

  Nói xong, trung niên nhân mỉm cười nhìn ba người bên phải, nói:

  - Các ngươi theo ta đi gặp chưởng môn, đến lúc đó sẽ theo an bài của sư phụ, Vương Hạo, ngươi không được đi, theo ta đi đan phòng, làm quen một chút thao tác.

  Trung niên nhân phân phó xong, liền mang theo ba cái thiên chi kiêu tử bước lên sơn phong, tiêu thất biệt tích.
  dịch vụ kế toán thuế trọn gói
  trung tâm kế toán tại tphcm
  ngoduong
  học kế toán tại cầu giấy
  kế toán cho giám đốc
  chung cư newskyline văn quán
  chung cư goldmark city
  dịch vụ kế toán trọn gói
  học kế toán phần mềm misa
  meomeo007 01embesexy
  trung tâm kế toán tại hà đông
  chung cư hà nội
  trung tâm kế toán tại thanh xuân
  dịch vụ kế toán thuế
  dịch vụ báo cáo tài chính

  Vương Lâm thở sâu, ánh mắt kiên định, không chút do dự giẫm chân hướng thềm đá đi đến, tiến hành hạng trắc thí thứ hai, nghị lực.

  Trừ bỏ ba cái thiên chi kiêu tử cùng với sáu cái cái khóc lóc thiếu niên bị đưa đi ra, còn còn lại 39 người.

  Trong 39 người này có người ôm đầu thất vọng, cũng có kẻ thần sắc kiên nghị, cũng có kẻ do dự sợ hãi, trước sau không giống nhau, dần dần bước lên cầu thang, thời gian đi lên của từng người cũng khác nhau.
  Chương 4: Vô tình
  Thềm đá dốc đứng không bằng phẳng, hai bên lại có hiểm cảnh liên miên, chỉ sơ suất một chút sẽ trượt chân rơi xuống.

  ReplyDelete

Comments system

Disqus Shortname